Klingbjerg

Stednavnet Klingbjerg

Klingbjerg navnets oprindelse 1)

Klingbjerg, [klengbjerre] Lb. Bebyggelsen er opstået 1604, da beboerne fra den nedlagte landsby, Mellet, blev forflyttet hertil af Hertug Hans. Landsbyen kaldes af den lokale befolkning for Ny kåd=de nye kådere. Omkring århundredskiftet blev den også kaldt [e staj], staden. En ironisk benævnelse, som ofte blev anvendt om dele af en landsby, hvor der boede mange småkårsfolk. Navnets oprindelse er uvis. Det kan komme af >>klinke<< = langstragt, højere liggende jorde. Det kan også være en overførsel af det tyske bynavn Klingenbjerg. Måske har hertug Hans selv navngivet landsbyen, idet han flere, gange beslægtet sin svoger, kurfyrst August af Sachsen, og i nærheden af habs slot, <> ved Dresden, lå der en lille by, >>Klingenberg>>. Dette Glycksburg-navn har han måske ligeledes lånt til sit slot Glyksborg ved Flensborg.

1) kilde: Alsiske stednavne ved Johs. Diederichsen