Klingbjerg

Program for indvielsen

Tid: Fredag den 11. juni 2004 kl. 15:00
Sted: Klingbjergstenen
(hvis regnvejr så i Keddes maskinhus Sølvkobbelvej 7)

Velkomst v/Tommy Maagaard

Nordborg Kommune overdrager pladserne til Klingbjerg
v/ Børge Zanchetta og Ebbe Enø

Tak v/Tommy Maagaard

Klingbjergs 400 års jubilæum
v/ Jørgen Valentin

Herefter vil indvielsen blive markeret ved en håndbajer og en håndmad til de voksne samt is og sodavand til børnene.