Klingbjerg

Flaghejsning: flaget ligger hos Ingebeth. Man må selv sørge for flagningen.