Klingbjerg

Byfesten: Dennis, Charlotte og Nina er ikke istand til for nuværende at komme med en dato, men hvis byfesten bliver afholdt vil Dennis udsende en invitation.